Het belang van voorlezen

MET PLEZIER GESCHREVEN TAAL ONTDEKKEN

Het resultaat van voorlezen groeit als er vormen van herhaling zijn. Dat is het geval als hetzelfde verhaal meerdere keren wordt voorgelezen, of wanneer dezelfde woorden meermaals voorkomen in de tekst. Herhaling zorgt er niet alleen voor dat kinderen méér woorden leren, maar ook dat hun begrip van de woorden diepgaander is (Damhuis, 2014).

Voorlezen geeft je kind een voorsprong

Toen ik in 1980 begon met lesgeven aan kleuters, wat ik het liefste doe, waren computers nog niet in de groepen aanwezig. Nu zijn de digiborden een praktische aanvulling op het lesgeven. Kinderen hebben houvast aan de illustraties, die te zien zijn in het boek en/of op het bord.

Een verhaal vertellen of voorlezen schept een band met uw kind en het prikkelt de fantasie. Nu ik een boekje heb geschreven voor kinderen van 4-8 jaar, heb ik het idee om voorleessessies te geven op verschillende basisscholen. Het is zó ontzettend belangrijk dat dit regelmatig  gebeurt.

Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het de lees- en leervaardigheden ten goede komt. Kinderen van vier en vijf, die drie tot vijf keer per week werden voorgelezen, hadden bijvoorbeeld een half jaar voorsprong op andere kinderen uit het onderzoek. En als je iedere dag voorleest geeft dat je kind zelfs tot een jaar voorsprong op kinderen die minder vaak of nooit worden voorgelezen.

Zo vroeg mogelijk beginnen is het allerbeste voor ouder en kind, zelfs baby's begrijpen meer dan u denkt. ( denk hierbij aan het sociaal-emotionele aspect.)

Het voorlezen geeft je kind dus een goede start in het leven!

Leerkrachten kunnen zich aanmelden voor een voorleessessie van mijn verhaal. U kunt een afspraak maken,  door te mailen naar: ineke_anker@hotmail.com of vul het formulier in.

Waarom is voorlezen zo belangrijk?

Hieronder een aantal goede redenen:

Plezier beleven aan boeken, het vergroten van de woordenschat, taalbegrip ontwikkelen, de interactie met je kind aangaan, het prikkelt de fantasie, de motivatie om zelf te leren lezen, het verbetert het concentratievermogen, luistervaardigheden oefenen, het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, de plaatjes in het boek bekijken.

Interactief voorlezen geeft extra impuls

Peuters leren, door vragen te stellen, meer nieuwe woorden dan kinderen die zonder vragen worden voorgelezen. 

Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Maar er is meer uit een boek te halen, denk aan het volgende;

Liedjes zingen, knutselen, tekenen, kleuren, toneelspel, zelf fantaseren, zelf een verhaal vertellen bij de tekeningen de illustraties bekijken en benoemen.

 

 Het nieuwe prentenboek, Spelen en rijmen met muisje Jip en muisje Jap, op rijm! Kinderen die rijm gemakkelijk herkennen, hebben bijvoorbeeld een betere leesvaardigheid dan kinderen die hier meer moeite mee hebben. Ongeacht intelligentie en taalachtergrond.

Kinderen met leesproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, hebben vaak meer moeite met het waarnemen van klankverschillen dan kinderen zonder dyslexie. Rijm helpt bij het waarnemen van verschillende klanken.

Wanneer kinderen een verhaal naspelen, en de attributen kunnen gebruiken, komt het verhaal echt tot leven! Je kunt je voorstellen hoe goed dit is voor het taalbegrip en de woordenschat!

Denk bijvoorbeeld aan: de herhaling die in dit boek naar voren komt, de rijmklanken waardoor kinderen makkelijker een zin kunnen onthouden, het tijdsbesef

(de ochtend, de middag en de avond). Ook de herhaling en de volgorde in dit boek is belangrijk, muisje Jip verstopt zich altijd aan de linkerkant en muisje jap verstopt zich altijd aan de rechterkant.

De eerste zeven levensjaren zijn van belang voor het ontwikkelen van een goede mondelinge taalvaardigheid.

Maak jouw eigen website met JouwWeb